+ 48 510 315 318,  biuro@fieldlab.pl

Oferujemy Państwu wykonywanie badań obiektów budowlanych takich jak:

  • Budynki mieszczkalne, zabytkowe i przemysłowe wraz z ich elementami (ściany, stropy) ,
  • Obiektów mostowych (kładki , estakady, mosty, wiaduty),
  • Budowle hydrotechniczne
  • Wieże, kominy, maszty z odciągami.

Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów drgań przekazywanych na budynek z otoczenia i ze źródeł znajdujących się wewnątrz obiektu. Pomiary drgań budynków wykonujemy w aspekcie oceny wpływu drgań na człowieka i w aspekcie oceny szkodliwości drgań przekazywanych z otoczenia na budynek. 

Badania wykonujemy zgodnie z normami Polskimi i zagraniczymi, a w szczególności bazując na normach:

  • PN-85/B-02170 "Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki"
  • PN-88/B-02171 "Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach"

Nasze laboratorium posiada specjalistyczną aparaturę do pomiaru drgań niskoczętotliwościowych Wykonujemy pomiary jednocześnie w kilkudziesięciu punktach pomiarowych.

Posiadamy własne opracowane systemy do analizy pomierzonych sygnałów wykonującą m.in. :

  • analizę czasową i częstotliwościową sygnałów (FFT),
  • analizę tercjalną,
  • analizę drgań przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń,
  • całkowanie sygnałów dyskretnych .

!ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Monitoring obiektów budowlanych

 

Monitoring podpór mostowych

Badania i pomiary

Monitoring obiektów budowlanych, monitoring konstrukcji, monitoring mostówOferujemy wykonywanie specjalistycznych badań zarówno statycznych jak i dynamicznych konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu innowacyjnych metod pomiarowych. Specjalizujemy się w pomiarach przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń jak również w pomiarach odkształceń i naprężeń lokalnych. Pomagamy klientowi w doborze odpowiedniej metody badawczej.

Monitoring konstrukcji

Monitoring podpór mostowych, próbne obciążenie mostu, pomiary drgańOferujemy budowę systemu monitoringu stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego oraz system z bieżącą analizą danych. Specjalizujemy się w budowie układów pomiarowych zbierających dane z czujników naprężeń, przemieszczeń liniowych, przyspieszeń i stacji pogodowych. Przy zastosowaniu własnych rozwiązań zapewniamy konkurencyjne ceny systemu SnowMonitoring.

Projekty i ekspertyzy

Pomiar hałasu, pomiary drgań budynku, drgania budynkuOferujemy kompleksowe projekty budownictwa przemysłowego, a w szczególności projekty technologii paliwowej. Bazujemy na doświadczeniu zaprzyjaźnionej firmy wykonawczej pracującej przy inwestycjach największych koncernów paliwowych w Polsce. Zapewniamy doradztwo techniczne i opinie techniczne.

Początek strony