+ 48 510 315 318,  biuro@fieldlab.pl

 

Laboratorium FieldLab oferuje wykonanie pomiaru hałasu:
 
  •  POMIAR HAŁASU W POMIESZCZENIACH BUDYNKÓW
Wyznaczenie wartości poziomu hałasu występującego w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz urządzeń w pomieszczeniach technicznych budynków.
Pomiar wykonujemy w oparciu na normę:
  • PN-87/B-02156 "Akustyka budowlana – Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach”
 
  •   POMIAR HAŁASU POCHODZĄCEO OD MASZYN I URZĄDZEŃ
Wyznaczenie mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego polega na pomiarze poziomu mocy akustycznej LWA w zakresie od 30 do 125 dB poprzez zastosowanie otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk za pomocą metody orientacyjnej.
Pomiar wykonujemy w oparciu na normę:
  • PN-EN ISO 3746-2011 „Akustyka-Wyznaczenie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej na płaszczyzną odbijającą dźwięk.”
 
  •   POMIAR HAŁASU W ŚRODOWISKU OGÓLNYM
 
Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych
 
Pomiary wartości poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją : dróg publicznych, linii kolejowych, linii tramwajowych (w odniesieniu do odcinków torowisk) wyrażonego wskaźnikami LaeqD i LaeqN.
Pomiary wykonujemy się w oparciu o postanowienia zawarte w:
  • załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140 poz. 824 ze zm.)
 
Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 
Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych określany jest poprzez wyznaczenie równoważnego poziomu dźwięku A w zakresie od 18 do 135 dB metodą pomiarów ciągłych oraz metodą próbkowania na terenie jednego zakładu.
Pomiary wykonuje się w oparciu o postanowienia zawarte w:
  • załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz.U. Nr 206 ,poz.1291)
 
Metoda służy do wyznaczenia wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez instalacje lub urządzenia znajdujące się na terenie jednego zakładu, wyrażonego wskaźnikami LaeqD i LaeqN mającymi zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.
 
!ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Pomiar hałasu
 

Badania i pomiary

Monitoring obiektów budowlanych, monitoring konstrukcji, monitoring mostówOferujemy wykonywanie specjalistycznych badań zarówno statycznych jak i dynamicznych konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu innowacyjnych metod pomiarowych. Specjalizujemy się w pomiarach przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń jak również w pomiarach odkształceń i naprężeń lokalnych. Pomagamy klientowi w doborze odpowiedniej metody badawczej.

Monitoring konstrukcji

Monitoring podpór mostowych, próbne obciążenie mostu, pomiary drgańOferujemy budowę systemu monitoringu stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego oraz system z bieżącą analizą danych. Specjalizujemy się w budowie układów pomiarowych zbierających dane z czujników naprężeń, przemieszczeń liniowych, przyspieszeń i stacji pogodowych. Przy zastosowaniu własnych rozwiązań zapewniamy konkurencyjne ceny systemu SnowMonitoring.

Projekty i ekspertyzy

Pomiar hałasu, pomiary drgań budynku, drgania budynkuOferujemy kompleksowe projekty budownictwa przemysłowego, a w szczególności projekty technologii paliwowej. Bazujemy na doświadczeniu zaprzyjaźnionej firmy wykonawczej pracującej przy inwestycjach największych koncernów paliwowych w Polsce. Zapewniamy doradztwo techniczne i opinie techniczne.

Początek strony